Завршени пројекти водоснабдијевања и каналисања отпадних вода

У склопу планираних активности Општине на уређењу индустријске зоне „Ланара“ у прошлој години  ПКД „Рад“ је узео учешће у тим активностима  и реализовао пројекат изградње водоводне и канализационе мреже индустријске зоне „Ланара“. У склопу пројекта изведени су радови инсталирања водоводног цјевовода ДН 110 мм у дужини 305 м, фекалне канализације и оборинске канализације ДН 357/300 и ДН 715/600 у дужини од по 310 м.

Вриједност изведених радова је била 264.123,91 КМ са ПДВ-ом, а изведени су у периоду април – јули 2016.године.