Pogon vode Rad a.d Teslić

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОГОНА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВОДЕ

ПКД „Рад“ а.д. Теслић спроводи активности на провођењу тендера за израду главног пројекта реконструкције и проширења погона за производњу питке воде. Разлог томе је нагло ширење водоводног система града Теслића и повећање броја корисника воде за пиће. То се посебно односи на насељена мјеста западно од средишта општине, насеља Осивица, Радња, Растуша, Витковци, Чечава и остала насеља која гравитирају у поменутом правцу.

Израдом пројектне документације би се стекли основни услови за реконструкцију постојећег постројења и евентуално проширења. Тиме би се знатно поправило стање водоснабдијевања како у квантитативном тако и у квалитативном погледу.