РЕКОНСТРУКЦИЈА ДИЈЕЛА ПРИМАРНОГ ЦЈЕВОВОДА ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА ТЕСЛИЋ

Због дотрајалости примарног цјевовода ДН 225 мм, који прелази преко моста на Малој Усори у насељу Ружевић и снабдијева кориснике у насељеним мјестима уз магистрални пут Добој – Бања Лука, радници предузећа „Рад“ су извршили замјену истог у дужини од 60 м.

Посао измијештања је био врло сложен, имајући у виду рад на висини, близину магистралног пута те велике тежине самог цјевовода и носећих елемената цјевовода. Умјесто дотрајалог челичног цјевовода, инсталиран је цјевовод од полиетилена ПЕ 100. Такође, замијењени су и сви носећи елементи и затварачи новим.

Послови  на демонтажи старог челичног и монтажи новог цјевовода су успјешно завршени у року од пет радних дана и без било каквих проблема, а нарочито по питању безбиједности радног особља. Комплетна инвестиција је коштала око 8.000,00 КМ.