Vodovodna mreža

ПРОШИРЕЊЕ СЕКУНДАРНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉИМА БРЕЗНА, ЈАСЕНОВА, ГУСТИ ТЕСЛИЋ, БЕЖЉА И БРКИЋА ПОТОК

На подручју Општине Теслић у току је извођење радова на проширењу секундарне водоводне мреже у насељеним мјестима: Брезна, Јасенова, Густи Теслић, Бежља и Бркић Поток. Радове на овим објектима, које финансирају удруженим средствима грађани и општина Теслић, изводи ПКД „Рад“ а.д. Теслић. Тренутно се ради на инсталирању  ПЕХД цјевовода ДН 140 мм од Густог Теслића преко Брезне до Горњег Теслића, те прикључци у насељима Густи Теслић и Бркић Поток.

Радови се изводе у више фаза, тако да се по завршетку појединих фаза вода пушта потрошачима на кориштење. По завршетку радова који су увелико у току, на водоводни систем града Теслића прикључиће се око 650 нових корисника.