English

ПЛАНОВИ И РАЗВОЈ

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ

plans

Тежиште активности у наредних пет година планираног периода чиниће:

1. Изградња објеката водоснабдијевања друге висинске зоне, (насеља: Бежља, Милојевићи, Савићи, Бркићи, Барићи, Ђулић, Ирице, Густи Теслић, Брезна, Ружевић).

2. Повећање капацитета производње питке воде.

3. Замјена постојеће и изградња нове цјевоводне мреже.

4. Модернизација и аутоматизација производње.

5. Развој канализационе мреже планира се у правцу Ђулића, Рудника, Стењака, Ружевића, Јелића Поток, Доња Врућица.

6. Рјешење одвода третман (пречишћавање) отпадних вода града Теслића, прије испуштања у ријеку Усору.

Сталне активности се планирају у дијелу инвестиционог одржавања те смањење губитака на водоводној мрежи и трошкова производње.

Кварови на водоводној мрежи
се пријављују на телефоне:

- 053 431 499

- 053 411 291

- 053 432 923
(послије радног времена).

Пружамо услуге и трећим лицима специјалном опремом и механизацијом.

Одржавање и изградња

Сектор одржавања и изградње је технички и кадровски оспособљен за извођење радова на водоводној и канализационој мрежи како у дијелу одржавања тако и у градњи нових објеката водовода и канализације.

Предузеће располаже са материјално-техничким средствима и возним парком који могу задовољити све потребе везане за изградњу и одржавање водоводне и канализационе мреже.

Предузеће располаже са:

- 2 ровокопача - JCB,

- камион ТАМ,

- цистерна за воду,

- специјално возило за чишћење и прочепљање канализационе мреже,

- ваљак,

- вибро набијач и друга средства и алате за извођење радова на изградњи и одржавању водоводне и канализационе мреже.