English

О НАМА

НЕКОЛИКО РИЈЕЧИ О НАШЕМ ПРЕДУЗЕЋУ

Фирма и сједиште предузећа

Предузеће послује под фирмом,

Предузеће комуналних дјелатности "РАД" акционарско друштво Теслић од 2005. године.

Скраћени назив фирме гласи "РАД" а.д. Теслић.

Сједиште и адреса предузећа: Теслић (74280), Краља Петра I бб.

Основни капитал предузећа састоји се од:

- 65% Акцијског фонда,

- 5% Фонда за реституцију,

- 10% Пензионог фонда и 20% ваучер понуде.

Дјелатност предузећа

Основна дјелатност од општег интереса коју обавља Предузеће је сакупљање, пречишћавање
и дистрибуција воде (41.000).

Предузеће обавља и сљедеће дјелатности:

- прикупљање и обрада отпадних вода,

- изградња и одржавање објеката нискоградње
  (градски цјевоводи, укључујући комуналне грађевинске радове и друго),

- рушење и разбијање објеката,

- земљани радови,

- спољна трговина прехрамбеним производима.

Обављање ових послова омогућава 40 запослених радника.

Историјат предузећа

Почетак организованог снабдијевања водом за пиће Теслића датира од од 1968. године када је пуштено у рад прво постројење за пречишћавање и третман воде (филтер станица).

Снабдијевање водом тада је организовано у оквиру тадашњег ГЗП "Градитељ".

1974. године из ГЗП "Градитељ" је издвојено и формирано Предузеће "РАД" чија је основна дјелатност била водоснабдијевање и остали комунални послови (канализација, одвоз смећа, јавна хигијена, пијаце, погребна дјелатност ...).

У таквом облику Предузеће функционише до 2001. године када се из њега издваја Предузеће "Комуналац" а у надлежности матичног Предузећа "РАД" остаје водоснабдијевање, канализација, одржавање и изградња водоводне и канализационе мреже.

Од 2005. године Предузеће "РАД" послује као акционарско друштво под пуним називом: Предузеће комуналних дјелатности "РАД" а.д. Теслић.