Предузеће послује под називом Предузеће комуналних дјелатности „РАД“ акционарско друштво Теслић од 2005. године.
Скраћени назив фирме гласи „РАД“ а.д. Теслић.
Сједиште и адреса предузећа: Теслић (74270), Краља Петра I бб.