Почетак организованог снабдијевања Теслића водом за пиће датира од 1968. године када је пуштено у рад прво постројење за пречишћавање и третман воде (филтер станица). Снабдијевање водом тада је организовано у оквиру тадашњег ГЗП „Градитељ“. 1974. године из ГЗП „Градитељ“ је издвојено и формирано Предузеће „РАД“ чија је основна дјелатност била водоснабдијевање и остали комунални послови (канализација, одвоз смећа, јавна хигијена, пијаце, погребна дјелатност …). У таквом облику Предузеће функционише до 2001. године када се из њега издваја Предузеће „Комуналац“ а у надлежности матичног Предузећа „РАД“ остаје водоснабдијевање, канализација, одржавање и изградња водоводне и канализационе мреже. Од 2005. године Предузеће „РАД“ послује као акционарско друштво под пуним називом: Предузеће комуналних дјелатности „РАД“ а.д. Теслић.