Основна дјелатност Предузећа је производња и дистрибуција питке воде, одводња отпадних вода из насеља и одржавање ових система на територији општине Теслић. Поред тога предузеће врши и услуге извођења радова из области нискоградње, односно изградњу водоводне и канализационе мреже.