Дужина водоводне мреже (примарна и секундарна) подручја општине Теслић је 105 километара (извор података: Годишњи извјештај о јавном водоводу за 2016.годину-образац ВОД-2В).

Укупан резервоарски простор водоводног система износи 2.600 м3, са 12 препумпних станица.

Око 22.600 становника су корисници услуга водоснабдијевања из градског водовода односно број прикључака код физичких лица је 8395 а код правних 631.

Водоводна мрежа се шири на неколико насеља и обухватиће нових 2600 прикључака.

Дужина канализационе мреже износи 28 километара (извор података: Годишњи извјештај о јавној канализацији за 2016.годину – образац ВОД-2К).

Ради се углавном о гравитационом канализационом систему мјешовитог типа (врло мали дио подручја користи препумпавање).

Тренутно је око 12.000 корисника канализационе мреже, а по структури број прикључака код физичких лица је 4403, а код правних 482.

Мрежа се шири на неколико насеља и обухватиће око 3.600 нових корисника.