Pogon vode Rad a.d Teslić

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОГОНА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВОДЕ

ПКД „Рад“ а.д. Теслић спроводи активности на провођењу тендера за израду главног пројекта реконструкције и проширења погона за производњу питке воде. Разлог томе је нагло ширење водоводног система града Теслића и повећање броја корисника воде за пиће. То се посебно односи на насељена мјеста западно од средишта општине, насеља Осивица, Радња, Растуша, Витковци, Чечава и […]

Vodovodna mreža

ПРОШИРЕЊЕ СЕКУНДАРНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉИМА БРЕЗНА, ЈАСЕНОВА, ГУСТИ ТЕСЛИЋ, БЕЖЉА И БРКИЋА ПОТОК

На подручју Општине Теслић у току је извођење радова на проширењу секундарне водоводне мреже у насељеним мјестима: Брезна, Јасенова, Густи Теслић, Бежља и Бркић Поток. Радове на овим објектима, које финансирају удруженим средствима грађани и општина Теслић, изводи ПКД „Рад“ а.д. Теслић. Тренутно се ради на инсталирању  ПЕХД цјевовода ДН 140 мм од Густог Теслића […]

Vodovod potpisivanje ugovora

ПОТПИСАН УГОВОР О ПРУЖАЊУ КОМУНАЛНИХ ВОДНИХ УСЛУГА

Стратегијом развоја општине као један од кључних приоритета дефинисано је унапређење водоснадбијевања на подручју општине Теслић. С тим у вези, Општина Теслић и ПКД „РАД“ Теслић ушли су у један заједнички пројекат тзв. МЕГ пројекат а који финансира и подржава Влада Швајцарске, а имплементира га преко УНДП-а, а он подразумијева јачање финансијских, организационих и оперативних […]