Контрола здравствене исправности воде за пиће се ради у континуитету и то:

• Погонска лабораторија , филтер снаница „Студенци“
• Институт за јавно здравство Републике Српске (Бања Лука, регионални центар Добој)
• Градски завод за јавно здравље Београд, Република Србија
• Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“