КОНТАКТ СТРАНИЦА

СВЕ ПОТРЕБНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ…

Контакт форма

Контакт информације

АДРЕСА

Ул. Краља Петра Првог
74270 Теслић

ТЕЛЕФОНИ ЦЕНТРАЛА

Канцеларија директора: +387 53 431 499
Наплата комуналних услуга: +387 53 411 292
Информације ван радног времена: +387 53 432 923

Факс: +387 53 431 795

ТЕЛЕФОНИ ЗА СЕКТОРЕ

Сектор рачуноводствa: +387 53 430 511
Сектор општих и правних послова: +387 53 411 293
Сектор производње воде: +387 53 440 142
Сектор техничких послова: +387 53 411 291

Е-ПОШТА

Директор: rad.teslic.direktor@gmail.com

Рачуноводство: pkdradad@teol.net
Информације: info.rad.teslic@gmail.com