Изграђена је канализациона мрежа у насељеном мјесту Возник

У току 2016. године, изграђена је канализациона мрежа у насељеном мјесту Возник укупне вриједности 32.444,53 КМ са ПДВ-ом. Радови су изведени у периоду септембар-октобар 2016.године. Тиме је комплетно насеље ријешило питање одводње отпадних вода а ПКД „Рад“ а.д. добило тридесетак нових корисника.

Завршени пројекти водоснабдијевања и каналисања отпадних вода

У склопу планираних активности Општине на уређењу индустријске зоне „Ланара“ у прошлој години  ПКД „Рад“ је узео учешће у тим активностима  и реализовао пројекат изградње водоводне и канализационе мреже индустријске зоне „Ланара“. У склопу пројекта изведени су радови инсталирања водоводног цјевовода ДН 110 мм у дужини 305 м, фекалне канализације и оборинске канализације ДН 357/300 […]