ЈЕДНОСТЕПЕНА ПУМПА У БЛОК ИЗВЕДБИ СА ТРОФАЗНИМ МОТОРОМ ЗА УРАЊАЊЕ (МУЉНА)

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ ЈЕДНОСТЕПЕНЕ ПУМПЕ У БЛОК ИЗВЕДБИ СА ТРОФАЗНИМ МОТОРОМ ЗА УРАЊАЊЕ (МУЉНА)