Изграђена је канализациона мрежа у насељеном мјесту Возник

У току 2016. године, изграђена је канализациона мрежа у насељеном мјесту Возник укупне вриједности 32.444,53 КМ са ПДВ-ом. Радови су изведени у периоду септембар-октобар 2016.године. Тиме је комплетно насеље ријешило питање одводње отпадних вода а ПКД „Рад“ а.д. добило тридесетак нових корисника.