English

ГАЛЕРИЈА

АКТИВНОСТИ ЗАБИЉЕЖЕНЕ ОКОМ ФОТОАПАРАТА

Управна зграда
Филтер станица
Резервоар
Цјевовод
Подстаница
Пумпе
Филтери
Пумпе
Цистерна
Одржавање система
Багер
Велика Усора
Спојница у дефекту
Тим за интервенције
Механизација
Механизација
Интервенција на спојници
Контрола
Камион са материјалом
Камион са мтеријалом
Директор на лицу мјеста
Успјешно извршена интервенција
Опуштање послије радног времена
Опуштање послије радног времена