Ваша претпостављена мјесечна потрошња воде износила би: