Završeni projekti vodosnabdijevanja i kanalisanja otpadnih voda

U sklopu planiranih aktivnosti Opštine na uređenju industrijske zone „Lanara“ u prošloj godini PKD „Rad“ je uzeo učešće u tim aktivnostima i realizovao projekat izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže industrijske zone „Lanara“. U sklopu projekta izvedeni su radovi instaliranja vodovodnog cjevovoda DN 110 mm u dužini 305 m, fekalne kanalizacije i oborinske kanalizacije DN 357/300 i DN 715/600 u dužini od po 310 m.
Vrijednost izvedenih radova je bila 264.123,91 KM sa PDV-om, a izvedeni su u periodu april – juli 2016.godine.