Na rijeci „Velika Usora“  vodozahvat i filter stanica  su locirani na 8. kilometru uzvodno od Teslića. Postrojenje čiji je prosječan kapacitet oko 60 l/s snabdjeva grad Teslić i prigradska naselja vodom za piće sa godišnjom proizvodnjom od oko 1 700 000 m3. Na dinamiku prečišćavanja sirove vode pored tehnološkog procesa proizvodnje veliki uticaj imaju i hidrološke prilike tokom godine.