Pogon vode Rad a.d Teslić

REKONSTRUKCIJA POGONA ZA PROIZVODNjU VODE

PKD „Rad“ a.d. Teslić sprovodi aktivnosti na provođenju tendera za izradu glavnog projekta rekonstrukcije i proširenja pogona za proizvodnju pitke vode. Razlog tome je naglo širenje vodovodnog sistema grada Teslića i povećanje broja korisnika vode za piće. To se posebno odnosi na naseljena mjesta zapadno od središta opštine, naselja Osivica, Radnja, Rastuša, Vitkovci, Čečava i ostala naselja koja gravitiraju u pomenutom pravcu.
Izradom projektne dokumentacije bi se stekli osnovni uslovi za rekonstrukciju postojećeg postrojenja i eventualno proširenja. Time bi se znatno popravilo stanje vodosnabdijevanja kako u kvantitativnom tako i u kvalitativnom pogledu.