Vodovodna mreža

PROŠIRENjE SEKUNDARNE VODOVODNE MREŽE U NASELjIMA BREZNA, JASENOVA, GUSTI TESLIĆ, BEŽLjA I BRKIĆA POTOK

Na području Opštine Teslić u toku je izvođenje radova na proširenju sekundarne vodovodne mreže u naseljenim mjestima: Brezna, Jasenova, Gusti Teslić, Bežlja i Brkić Potok. Radove na ovim objektima, koje finansiraju udruženim sredstvima građani i opština Teslić, izvodi PKD „Rad“ a.d. Teslić. Trenutno se radi na instaliranju PEHD cjevovoda DN 140 mm od Gustog Teslića preko Brezne do Gornjeg Teslića, te priključci u naseljima Gusti Teslić i Brkić Potok.
Radovi se izvode u više faza, tako da se po završetku pojedinih faza voda pušta potrošačima na korištenje. Po završetku radova koji su uveliko u toku, na vodovodni sistem grada Teslića priključiće se oko 650 novih korisnika.