Preduzeće posluje pod nazivom Preduzeće komunalnih djelatnosti “RAD” akcionarsko društvo Teslić od 2005. godine.
Skraćeni naziv firme glasi “RAD” a.d. Teslić.
Sjedište i adresa preduzeća: Teslić (74270), Kralja Petra I bb.