Početak organizovanog snabdijevanja Teslića vodom za piće datira od 1968. godine kada je pušteno u rad prvo postrojenje za prečišćavanje i tretman vode (filter stanica). Snabdijevanje vodom tada je organizovano u okviru tadašnjeg GZP “Graditelj”. 1974. godine iz GZP “Graditelj” je izdvojeno i formirano Preduzeće “RAD” čija je osnovna djelatnost bila vodosnabdijevanje i ostali komunalni poslovi (kanalizacija, odvoz smeća, javna higijena, pijace, pogrebna djelatnost …). U takvom obliku Preduzeće funkcioniše do 2001. godine kada se iz njega izdvaja Preduzeće “Komunalac” a u nadležnosti matičnog Preduzeća “RAD” ostaje vodosnabdijevanje, kanalizacija, održavanje i izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže. Od 2005. godine Preduzeće “RAD” posluje kao akcionarsko društvo pod punim nazivom: Preduzeće komunalnih djelatnosti “RAD” a.d. Teslić.