Osnovna djelatnost Preduzeća je proizvodnja i distribucija pitke vode, odvodnja otpadnih voda iz naselja i održavanje ovih sistema na teritoriji opštine Teslić. Pored toga preduzeće vrši i usluge izvođenja radova iz oblasti niskogradnje, odnosno izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže.