Poštovani korisnici,

Dobro došli na internet stranicu PKD “RAD” a.d. Teslić. Naš zadatak prije svega je kvaliteno snabdijevanje vodom našeg grada i održavanje kanalizacione mreže. U cilju poboljšanja naših usluga pratimo trendove u razvoju novih tehnologija i primjenjujemo ih u našem svakodnevnom radu. Nova internet prezentacija predstavlja savremeni način komuniciranja sa korisnicima naših usluga. U okviru internet prezentacije možete pronaći sve neophodne informacije o radu našeg preduzeća. Sekcija Centar za potrošače pruža vam mogućnost da se direktno obratite našim zaposlenim.

Direktor:
Luka Jotanović