KONTAKT STRANICA

SVE POTREBNE INFORMACIJE…

Kontakt forma

Kontakt informacije

АДРЕСА

Ul. Kralja Petra Prvog
74270 Teslić

TELEFON CENTRALA

Kancelarija direktora: +387 53 431 499
Naplata komunalnih usluga: +387 53 411 292
Informacije van radnog vremena: +387 53 431 795
Faks: +387 53 431 499

TELEFONI ZA SEKTORE

Sektor računovodstva: +387 53 430 511
Sektor opštih i pravnih poslova: +387 53 411 293
Sektor proizvodnje vode: +387 53 440 142
Sektor tehničkih poslova: +387 53 411 291

E-POŠTA

Direktor: rad.teslic.direktor@gmail.com

Računovodstvo: pkdradad@teol.net
Informacije: info.rad.teslic@gmail.com