Izgrađena je kanalizaciona mreža u naseljenom mjestu Voznik

U toku 2016. godine, izgrađena je kanalizaciona mreža u naseljenom mjestu Voznik ukupne vrijednosti 32.444,53 KM sa PDV-om. Radovi su izvedeni u periodu septembar-oktobar 2016.godine. Time je kompletno naselje riješilo pitanje odvodnje otpadnih voda a PKD „Rad“ a.d. dobilo tridesetak novih korisnika.

Završeni projekti vodosnabdijevanja i kanalisanja otpadnih voda

U sklopu planiranih aktivnosti Opštine na uređenju industrijske zone „Lanara“ u prošloj godini PKD „Rad“ je uzeo učešće u tim aktivnostima i realizovao projekat izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže industrijske zone „Lanara“. U sklopu projekta izvedeni su radovi instaliranja vodovodnog cjevovoda DN 110 mm u dužini 305 m, fekalne kanalizacije i oborinske kanalizacije DN 357/300 […]