JEDNOSTEPENA PUMPA U BLOK IZVEDBI SA TROFAZNIM MOTOROM ZA URANJANJE (MULJNA)

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – novi vodomjeri

MOTORNO GORIVO

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

SISTEMI CIJEVI ZA PITKU VODU

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

PUTNIČKO MOTORNO VOZILO

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

NOVA KOMBINOVANA RADNA MAŠINA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Vertikalne centrifugalne pumpe

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Aluminijum sulfat

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača