MOTORNO GORIVO

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

SISTEMI CIJEVI ZA PITKU VODU

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

PUTNIČKO MOTORNO VOZILO

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

NOVA KOMBINOVANA RADNA MAŠINA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Vertikalne centrifugalne pumpe

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Aluminijum sulfat

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

PUTNIČKO MOTORNO VOZILO

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA