Kontakt osoba :Andrea Marković
Telefon :053/ 430-511
Email : rad.javnenabavke@gmail.com