Kontakt osoba :Andrea Marković
Telefon :053/ 431-499
Email : rad.javnenabavke@gmail.com