Potrošnja vode se obračunava po m³, izmjerene na mjernom instrumentu (vodomjeru). Potrošače dijelimo u dvije kategorije:

 • fizička lica (domaćinstva)
 • pravna lica (privreda)

Na vodovodnu mrežu je priključeno 8594 fizički lica, a 631 pravnih lica.

Cijena vode i kanalizacije za fizička lica

 • Cijena vode
 • 0,95 КМ/м³
 • Cijena kanalizacije
 • 0,25 КМ/м³

Cijena vode i kanalizacije za pravna lica

 • Cijena vode
 • 1,65 КМ/м³
 • Cijena kanalizacije
 • 0,45 КМ/м³

Da bi se građevinski objekat priključio na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, vlasnik objekta podnosi zahtjev za priključenje, a uz zahtjev je dužan priložiti:

 • odobrenje za građenje, izdato od nadležnog organa,
 • kopiju katastarskog plana predmetne parcele, ne starije od jedne godine,
 • tehničku dokumentaciju unutrašnje instalacije prema već izdatim uslovima (objekti starije gradnje),
 • u slučaju nepostojanja kanalizacione mreže, dokaz o izgrađenoj septičkoj jami – u skladu sa propisima iz Urbanističko-tehničkih uslova.
 • Vodovod je dužan da, u roku od 10 dana od dana prijema zahtjeva, odluči po zahtjevu.