Vaše dospjele obaveze možete uplatiti na sledećim bankama:

Naziv banke:Žiro račun
MF banka: 5723260000325132
UniCredit banka:5510250001931869
Nova banka:5550080000783192
HYPO banka :5520080000156714
NLB banka:5620990001194079
Pavlović banka:5540110001122754
Sberbank:5675611000000154

Primjer uplatnice: