Poštovani  korisnici ,

Dobro došli u “Centar za potrošače” vodovodnog  preduzeća  PKD “RAD” a.d. Teslić. Cilj nam je  da kroz  centar za potrošače omogućimo brži i jasniji pristup informacijama kao i da poboljšamo našu reakciju  na Vaš zahtjev  za uslugu ili reklamaciju na uslugu, a sve u cilju povećanja zadovoljstva i stvaranja većeg povjerenja naših korisnika usluga, na što nas obavezuje dugogodišnja tradicija našeg preduzeća.

Cilj osnivanja centra za potrošače:

  • poboljšanje komunikacije sa korisnicima
  • brže i jednostavnije rješavanje svih zahtjeva korisnika
  • povećanje zadovoljstva korisnika