Entries by Administrator

Završeni projekti vodosnabdijevanja i kanalisanja otpadnih voda

U sklopu planiranih aktivnosti Opštine na uređenju industrijske zone „Lanara“ u prošloj godini PKD „Rad“ je uzeo učešće u tim aktivnostima i realizovao projekat izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže industrijske zone „Lanara“. U sklopu projekta izvedeni su radovi instaliranja vodovodnog cjevovoda DN 110 mm u dužini 305 m, fekalne kanalizacije i oborinske kanalizacije DN 357/300 […]

REKONSTRUKCIJA POGONA ZA PROIZVODNjU VODE

PKD „Rad“ a.d. Teslić sprovodi aktivnosti na provođenju tendera za izradu glavnog projekta rekonstrukcije i proširenja pogona za proizvodnju pitke vode. Razlog tome je naglo širenje vodovodnog sistema grada Teslića i povećanje broja korisnika vode za piće. To se posebno odnosi na naseljena mjesta zapadno od središta opštine, naselja Osivica, Radnja, Rastuša, Vitkovci, Čečava i […]

PROŠIRENjE SEKUNDARNE VODOVODNE MREŽE U NASELjIMA BREZNA, JASENOVA, GUSTI TESLIĆ, BEŽLjA I BRKIĆA POTOK

Na području Opštine Teslić u toku je izvođenje radova na proširenju sekundarne vodovodne mreže u naseljenim mjestima: Brezna, Jasenova, Gusti Teslić, Bežlja i Brkić Potok. Radove na ovim objektima, koje finansiraju udruženim sredstvima građani i opština Teslić, izvodi PKD „Rad“ a.d. Teslić. Trenutno se radi na instaliranju PEHD cjevovoda DN 140 mm od Gustog Teslića […]

POTPISAN UGOVOR O PRUŽANJU KOMUNALNIH VODNIH USLUGA

Strategijom razvoja opštine kao jedan od ključnih prioriteta definisano je unapređenje vodosnadbijevanja na području opštine Teslić. S tim u vezi, Opština Teslić i PKD „RAD“ Teslić ušli su u jedan zajednički projekat tzv. MEG projekat a koji finansira i podržava Vlada Švajcarske, a implementira ga preko UNDP-a, a on podrazumijeva jačanje finansijskih, organizacionih i operativnih […]