Kontrola kvaliteta, odnosno kontrola zdravstvene ispravnosti vode za piće podrazumijeva različite vrste analiza uzoraka, pa tako obuhvata:

 

  1. Fizičku
  2. Fizičko – hemijsku
  3. Hemijsku
  4. Mikrobiološku
  5. Biološku
  6. Radiološku analizu

 

Broj analiza na mjesečnom i godišnjem nivou, koji podrazumjeva sistematsko vršenje osnovnih, periodičnih i proširenih pregleda vode iz gradske mreže i sabirnih bazena u jednakim razmacima u toku mjeseca, odnosno godine je propisan pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („ Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 75/15) prema broju ekvivalentnih stanovnika.

Uzorci vode za analizu uzimaju se na karakterističnim mjestima i po utvrđenom planu i programu za tekuću godinu, pri čemu se vodi računa da se uzorkovanjem obuhvati što veći dio vodovodne mreže i objekata.

Prioritet kontrole vode za piće su škole, dječija obdaništa, organizovane kuhinje u preduzećima, hoteli, proizvođači hrane, restorani, te krajnje tačke vodovodnog sistema.

U internoj laboratoriji godišnje se analizira preko 500 uzoraka vode u hemijskom, fizičko-hemijskom te mikrobiološkom pogledu, dok se u ovlaštenim javno zdravstvenim ustanovama godišnje vrši analiza oko 260 uzoraka vode. Analize uzoraka osim prečišćene vode obavezno podrazumjevaju i analizu uzoraka površinske vode koja ulazi u postrojenje na tehnološku preradu.