Izgrađena je kanalizaciona mreža u naseljenom mjestu Voznik

U toku 2016. godine, izgrađena je kanalizaciona mreža u naseljenom mjestu Voznik ukupne vrijednosti 32.444,53 KM sa PDV-om. Radovi su izvedeni u periodu septembar-oktobar 2016.godine. Time je kompletno naselje riješilo pitanje odvodnje otpadnih voda a PKD „Rad“ a.d. dobilo tridesetak novih korisnika.

Završeni projekti vodosnabdijevanja i kanalisanja otpadnih voda

U sklopu planiranih aktivnosti Opštine na uređenju industrijske zone „Lanara“ u prošloj godini PKD „Rad“ je uzeo učešće u tim aktivnostima i realizovao projekat izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže industrijske zone „Lanara“. U sklopu projekta izvedeni su radovi instaliranja vodovodnog cjevovoda DN 110 mm u dužini 305 m, fekalne kanalizacije i oborinske kanalizacije DN 357/300 […]

Snabdijevanje grada vodom je uredno

Obavještavamo građane da je na području Opštine Teslić snadbijevanje vodom uredno.Voda je bakteriološki ispravna.

Pogon vode Rad a.d Teslić

REKONSTRUKCIJA POGONA ZA PROIZVODNjU VODE

PKD „Rad“ a.d. Teslić sprovodi aktivnosti na provođenju tendera za izradu glavnog projekta rekonstrukcije i proširenja pogona za proizvodnju pitke vode. Razlog tome je naglo širenje vodovodnog sistema grada Teslića i povećanje broja korisnika vode za piće. To se posebno odnosi na naseljena mjesta zapadno od središta opštine, naselja Osivica, Radnja, Rastuša, Vitkovci, Čečava i […]

Vodovodna mreža

PROŠIRENjE SEKUNDARNE VODOVODNE MREŽE U NASELjIMA BREZNA, JASENOVA, GUSTI TESLIĆ, BEŽLjA I BRKIĆA POTOK

Na području Opštine Teslić u toku je izvođenje radova na proširenju sekundarne vodovodne mreže u naseljenim mjestima: Brezna, Jasenova, Gusti Teslić, Bežlja i Brkić Potok. Radove na ovim objektima, koje finansiraju udruženim sredstvima građani i opština Teslić, izvodi PKD „Rad“ a.d. Teslić. Trenutno se radi na instaliranju PEHD cjevovoda DN 140 mm od Gustog Teslića […]

Vodovod potpisivanje ugovora

POTPISAN UGOVOR O PRUŽANJU KOMUNALNIH VODNIH USLUGA

Strategijom razvoja opštine kao jedan od ključnih prioriteta definisano je unapređenje vodosnadbijevanja na području opštine Teslić. S tim u vezi, Opština Teslić i PKD „RAD“ Teslić ušli su u jedan zajednički projekat tzv. MEG projekat a koji finansira i podržava Vlada Švajcarske, a implementira ga preko UNDP-a, a on podrazumijeva jačanje finansijskih, organizacionih i operativnih […]