Entries by Administrator

Изграђена је канализациона мрежа у насељеном мјесту Возник

У току 2016. године, изграђена је канализациона мрежа у насељеном мјесту Возник укупне вриједности 32.444,53 КМ са ПДВ-ом. Радови су изведени у периоду септембар-октобар 2016.године. Тиме је комплетно насеље ријешило питање одводње отпадних вода а ПКД „Рад“ а.д. добило тридесетак нових корисника.

Завршени пројекти водоснабдијевања и каналисања отпадних вода

У склопу планираних активности Општине на уређењу индустријске зоне „Ланара“ у прошлој години  ПКД „Рад“ је узео учешће у тим активностима  и реализовао пројекат изградње водоводне и канализационе мреже индустријске зоне „Ланара“. У склопу пројекта изведени су радови инсталирања водоводног цјевовода ДН 110 мм у дужини 305 м, фекалне канализације и оборинске канализације ДН 357/300 […]

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОГОНА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВОДЕ

ПКД „Рад“ а.д. Теслић спроводи активности на провођењу тендера за израду главног пројекта реконструкције и проширења погона за производњу питке воде. Разлог томе је нагло ширење водоводног система града Теслића и повећање броја корисника воде за пиће. То се посебно односи на насељена мјеста западно од средишта општине, насеља Осивица, Радња, Растуша, Витковци, Чечава и […]

ПРОШИРЕЊЕ СЕКУНДАРНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉИМА БРЕЗНА, ЈАСЕНОВА, ГУСТИ ТЕСЛИЋ, БЕЖЉА И БРКИЋА ПОТОК

На подручју Општине Теслић у току је извођење радова на проширењу секундарне водоводне мреже у насељеним мјестима: Брезна, Јасенова, Густи Теслић, Бежља и Бркић Поток. Радове на овим објектима, које финансирају удруженим средствима грађани и општина Теслић, изводи ПКД „Рад“ а.д. Теслић. Тренутно се ради на инсталирању  ПЕХД цјевовода ДН 140 мм од Густог Теслића […]

ПОТПИСАН УГОВОР О ПРУЖАЊУ КОМУНАЛНИХ ВОДНИХ УСЛУГА

Стратегијом развоја општине као један од кључних приоритета дефинисано је унапређење водоснадбијевања на подручју општине Теслић. С тим у вези, Општина Теслић и ПКД „РАД“ Теслић ушли су у један заједнички пројекат тзв. МЕГ пројекат а који финансира и подржава Влада Швајцарске, а имплементира га преко УНДП-а, а он подразумијева јачање финансијских, организационих и оперативних […]