КОМБИНОВАНА РАДНА МАШИНА

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ НОВЕ КОМБИНОВАНЕ РАДНЕ МАШИНЕ

Вертикалне центрифугалне пумпе

Одлука о избору најповољнијег понуђача