Снабдијевање града водом је уредно

Обавјештавамо грађане да је на подручју Општине Теслић снадбијевање водом уредно.Вода је бактериолошки исправна.

Pogon vode Rad a.d Teslić

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОГОНА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВОДЕ

ПКД „Рад“ а.д. Теслић спроводи активности на провођењу тендера за израду главног пројекта реконструкције и проширења погона за производњу питке воде. Разлог томе је нагло ширење водоводног система града Теслића и повећање броја корисника воде за пиће. То се посебно односи на насељена мјеста западно од средишта општине, насеља Осивица, Радња, Растуша, Витковци, Чечава и […]

Vodovodna mreža

ПРОШИРЕЊЕ СЕКУНДАРНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉИМА БРЕЗНА, ЈАСЕНОВА, ГУСТИ ТЕСЛИЋ, БЕЖЉА И БРКИЋА ПОТОК

На подручју Општине Теслић у току је извођење радова на проширењу секундарне водоводне мреже у насељеним мјестима: Брезна, Јасенова, Густи Теслић, Бежља и Бркић Поток. Радове на овим објектима, које финансирају удруженим средствима грађани и општина Теслић, изводи ПКД „Рад“ а.д. Теслић. Тренутно се ради на инсталирању  ПЕХД цјевовода ДН 140 мм од Густог Теслића […]

Vodovod potpisivanje ugovora

ПОТПИСАН УГОВОР О ПРУЖАЊУ КОМУНАЛНИХ ВОДНИХ УСЛУГА

Стратегијом развоја општине као један од кључних приоритета дефинисано је унапређење водоснадбијевања на подручју општине Теслић. С тим у вези, Општина Теслић и ПКД „РАД“ Теслић ушли су у један заједнички пројекат тзв. МЕГ пројекат а који финансира и подржава Влада Швајцарске, а имплементира га преко УНДП-а, а он подразумијева јачање финансијских, организационих и оперативних […]