Vodovod potpisivanje ugovora

ПОТПИСАН УГОВОР О ПРУЖАЊУ КОМУНАЛНИХ ВОДНИХ УСЛУГА

Стратегијом развоја општине као један од кључних приоритета дефинисано је унапређење водоснадбијевања на подручју општине Теслић. С тим у вези, Општина Теслић и ПКД „РАД“ Теслић ушли су у један заједнички пројекат тзв. МЕГ пројекат а који финансира и подржава Влада Швајцарске, а имплементира га преко УНДП-а, а он подразумијева јачање финансијских, организационих и оперативних капацитета у водоводима одабраних локалних управа.

Једна од тих одабраних локалних управа је и Општина Теслић и овај пројекат је предвиђен као једна дванестогодишња инцијатива а која ће се проводити у три фазе. У садашњој фази један од врло важних корака јесте и овај уговор који је данас потписан, тзв. ПСА документ (Уговор о пружању комуналних водних услуга), а којим се прецизно дефинишу права и обавезе уговорних страна, Општине Теслић и ПКД „РАД“, односно прецизно су дефинисана питања за трајно, несметано и одрживо водоснадбијевање на подручју општине Теслић, а поготово имајући у виду тренутно проширење водоводне мреже.

Начелник општине Теслић, Милан Миличевић каже да је овај документ који је данас потписан улаз у неке нове пројекте који ће осим самог водоснадбијевања побољшати и неке друге ствари које су везане за привредни амбијент.

Директор ПКД „РАД“ Теслић, Лука јотановић наглашава да би питања која су дефинисана овим уговором требало да допринесу квалитету услуга према крајним корисницима.

„Посебно овђе истичем дефинисање питања формирања цијена водоводних услуга, дефинисање субвенционисања потрошње угроженим категоријама становништва, дефинисање контроле квалитета пружених услуга и многа друга питања која су дефинисана овим уговором на задовољство Општине, предузећа „РАД“ и надам се и корисника наших услуга.“ – нагласио је Јотановић.

„Када говоримо о комплет пројекту МЕГ, његова вриједност је преко 12 милиона швајцарских франака на период од четири године, с тим да конкретно данашњи овај уговор не носи са собом никакву финансијску вриједност у том смислу, али је један од важнијих корака према добијању бесповратних средстава који се планирају пласирати кроз овај кредит, а која ће изности неких 600 хиљада КМ која ће се дати Општини Теслић на располагање како би се финансирали пројекти из стратегије развоја.“ – рекао је Горан Штефатић, менаџер МЕГ пројекта.