PKD "RAD" a.d. Teslić

PKD "RAD" a.d. Teslić

Websajt je u fazi izrade.

Канцеларија директора

+387 53 431 499

Наплата комуналних услуга

+387 53 411 292

Информације ван радног времена

+387 53 432 923

Факс

+387 53 431 795

ТЕЛЕФОНИ ЗА СЕКТОРЕ

Сектор рачуноводствa

+387 53 430 511

Сектор општих и правних послова

+387 53 411 293

Сектор производње воде

+387 53 440 142

Сектор техничких послова

+387 53 411 291